SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG TH CHU TRINH - TH DUYỆT TRUNG

Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học nhằm trang bị cho các em cách xử lí các tình huống trong cuộc sống hàng ngày và cách ứng xử phù hợp với người thân trong gia đình, với thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Giáo dục kĩ năng sống cũng là một trong những mục tiêu trong kế hoạch của nhà trường năm học 2019 - 2020 và để thực hiện các giờ dạy đạt hiệu quả nhà trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn về chuyên đề "Dạy học Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh tiểu học"

Bài viết liên quan